فرم ارتباط با ما

آدرس

قزوین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مرکز رشد و فناوری اطلاعات

شماره تماس :

۰۹۲۰۱۸۱۱۵۱۶

ایمیل

info@deyara.ir __ arefchegini@gmail.com