نرم افزار مدیریت پیمانکاری و محاسبات در انجام فرایند های پیمانکاری به عنوان مثال محاسبه مقدار خاک گودبرداری شده توسط انواع دستگاه ها

این نرم افزار به سفارش پیمانکاری چگینی -ارسلان برنامه نویسی و اجرا شده

 

نرم افزار مدیریت پیمانکاری و محاسبات گودبرداری اندروید

مطالب مرتبط